პრინტი ტილოზე - კოცნა

 

 

   ტილო რომელიც      გადაჭიმულია ხის    ჩარჩოზე,    შესაძლებელია    დამზადდეს

  ნებისმიერი    გამოსახულებით ,    როგორც ჩვენი    ვარიანტებიდან  ამორჩევით ასევე  თქვენს მიერ, შეკვეთით.

ფასები დამოკიდებულია მხოლოდ ზომაზე. შეკვეთისთვის უნდა

აირჩიოთ