წესები და პირობები

ვებ გვერდზე რეგისტრაციის დროს თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით კომპანია „პოსტერეიშენის“ (შემდგომში ‘ „კომპანია“) მიერ მოწოდებულ წესებსა და პირობებს:

 

კონფიდენციალურობა

კომპანია „პოსტერეიშენი“ (შემდგომში ‘ „კომპანია“) მაქსიმალურად უზრუნველყოფს საკუთარი მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოებას.

ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის დროს თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის შიდა პოლიტიკას და საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოების წესებს: